دوره آموزش ورود به بازار بورس

5.00 3 رای
49,000 تومان

اگر تمایل به ورود به بازار بورس ایران دارید اما هیچ دانش و اطلاعی از آن ندارید این دوره آموزشی برای شما طراحی شده است. تا به سادگی و به سرعت هرآنچه برای آغاز نیاز دارید بیاموزید

49,000 تومان